Over Ron Brummans

“Persoonlijke ontwikkeling staat voor mij centraal. Mijn fascinatie voor communicatie heeft in belangrijke mate mijn persoonlijke ontwikkeling bepaald. Toen ik jong was, onbewust, en later steeds bewuster, wilde ik het verband leggen tussen wat ik hoorde en zag, en wat ik zelf daarmee deed.

In mijn werk was ik aanvankelijk bezig met het doen van onderzoek en het zorgvuldig en goed onderbouwd communiceren daarover. In leidinggevende functies was ik vooral bezig met mensen zelf hun keuzes laten maken. Ik verbaasde me steeds weer over het verschil tussen wat ik gezegd had en wat de ander ermee deed.

In de functies waarin ik met directies en commissarissen sprak, merkte ik dat vaak sprake was van hele verschillende ‘werelden’ tussen mij en de ander. Via coaching en diverse profileringsmodellen ontstond bij mij steeds meer inzicht in mezelf en de ander. De Life Languages-systematiek bracht daarin de meeste toegevoegde waarde. Ook in het overbruggen van verschillen. Omdat Life Languages™ ook over communicatie en gedrag gaat.

In mijn werk als coach en trainer voor bestuurders en commissarissen komen communicatie- en gedragsvoorkeuren en de impact daarvan vaak op tafel. Zowel individueel als in teams. Al mijn gesprekken als trainer, begeleider en voorheen toezichthouder en accountant gebruik ik in mijn huidige coachings- en adviespraktijk.

En mijn persoonlijke ontwikkeling? Daar ga ik mee door.”

Mijn levenservaring in de werkomgeving heb ik opgedaan in de volgende rollen:

  • Zelfstandig executive en teamcoach sinds 2012
  • Senior Communicationscoach 
  • Partner, executive coach en consultant bij ACS
  • Voorzitter Raad van Advies bij zorginstelling
  • Bestuurder en voorzitter sportvereniging van 2002-2006
  • Toezichthouder bij DNB sinds 2001
  • Registeraccountant sinds 1994

rust, reflectie en avontuur

“Wat ik doe past bij wie ik ben. Voor rust regelmatig alleen willen zijn, een beperkt aantal sterke relaties, veel wandelen, zelfstandig verre reizen maken naar vreemde culturen, nieuwe wegen zoeken en daarnaast de uitdaging zoeken op de mountainbike. Contrast loopt als een rode draad door mijn leven en werkzaamheden. Persoonlijke groei via coaching, meditatie, intuïtieve ontwikkeling en zelfreflectie hebben mij een completer mens gemaakt. Om soms achteraf te moeten constateren dat ik toch weer een van mijn valkuilen ben ingewandeld.

Betrokkenheid en loyaliteit zijn voor mij van nature aanwezige kwaliteiten. Daarbij stel ik me automatisch autonoom op. Inzichten van andere mensen zijn voor mij belangrijk. Daarom laat ik mij graag door andere meningen ‘voeden’ om uiteindelijk zorgvuldig mijn eigen visie te bepalen.”

Referenties

NEEM CONTACT OP

Heeft u naar aanleiding van de informatie en/of de aangeboden dienstverlening nadere vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen en uw vragen bespreken. Op die wijze kunnen we samen nagaan of er een match is tussen uw vraag en wat ik daarin zou kunnen betekenen.