LIFE LANGUAGES

Het gebruik van tools en methodieken

Ieder mens is uniek. Uitgangspunt voor coachings- en begeleidingstrajecten is daarom de vraag van de cliënt. Tools, modellen en literatuur kunnen nuttig zijn. Ook diverse profileringsmodellen kunnen nuttige input leveren, maar zijn en blijven hulpmiddelen voor een goed gesprek. Ron Brummans heeft, waar zinvol, een voorkeur voor de Life Languages™-methodiek, die gaat over communicatie en gedrag. Onder andere omdat het een communicatiemethode biedt en cliënten zich in hun individuele kwaliteiten en innerlijke dilemma’s gezien weten.

Life Languages

De methodiek van Life Languages™ gaat uit van ‘characterbuilding‘: het ontwikkelen van positieve karaktereigenschappen. Zo kunnen de eigen communicatiestijlen geen excuus zijn om anderen niet te willen begrijpen. Life Languages™ hanteert een positieve insteek en kent bovendien een aantal belangrijke voorspellende elementen voor communicatie en gedrag. De combinatie van zelfinzicht en inzicht in anderen, maakt Life Languages™ ook heel geschikt voor teamontwikkeling.

Hoe werkt Life Languages™?

Life Languages™ onderscheidt 7 levenstalen, waarvan er meestal 2 à 3 van nature sterk zijn ontwikkeld. Het leren van meer levenstalen maakt mensen communicatief vaardiger. Meer over deze methode is te lezen in het boek Communication IQ van de psychologen Fred en Anna Kendall. Ook is informatie te vinden op LifeLanguages.com.

Life Languages™ is toepasbaar overal waar communicatieverbetering nodig is. En daarmee uitermate geschikt voor u persoonlijk, uw team en uw organisatie.

Heeft u vragen over het communicatiesysteem van Life Languages™ of bijvoorbeeld uw eigen communicatiestijl? Of wilt u al een persoonlijk profiel inclusief een bespreking? Neem dan contact op met Ron.

Ervaring

Ron Brummans is Senior Communicationscoach bij Life Languages International. 

Een recente referentie: “Ron Brummans heeft d.m.v. de toepassing van het Life Languages-model een belangrijke bijdrage geleverd aan de teamvorming van de nieuwe Raad van Commissarissen, ontstaan door een fusie van 2 Coöperaties. Vervolgens heeft hij op zeer deskundige wijze deze nieuwe Raad gecoacht bij de ontwikkeling van een heldere en bestendige toezichtstrategie. Bij beide processen heeft Ron scherp inzicht getoond in de voorliggende situaties en het op positieve en constructieve wijze in gezet.”

NEEM CONTACT OP

Heeft u naar aanleiding van de informatie en/of de aangeboden dienstverlening nadere vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen en uw vragen bespreken. Op die wijze kunnen we samen nagaan of er een match is tussen uw vraag en wat ik daarin zou kunnen betekenen.