Het gebruik van tools en methodieken

Ieder mens is uniek. Uitgangspunt voor coachings- en begeleidingstrajecten is daarom de vraag van de cliënt. Tools, modellen en literatuur kunnen nuttig zijn. Ook diverse profileringsmodellen kunnen nuttige input leveren, maar zijn en blijven hulpmiddelen voor een goed gesprek. Ron Brummans heeft, waar zinvol, een voorkeur voor de Life Languages™-methodiek, die gaat over woorden en acties. Onder andere omdat het een communicatiemethode biedt en cliënten zich in hun individuele kwaliteiten en innerlijke dilemma’s gezien weten.

Life Languages

De maatschappij daagt leiders uit om verantwoordelijk te zijn en goed te doen: verantwoordelijk zijn voor de impact op de maatschappij, het milieu, inclusiviteit. Het conceptuele raamwerk achter LL biedt antwoorden voor leiderschap en organisatorische uitdagingen: het verbinden van leiderschap en inclusie van alle stakeholders, ook die buiten de organisatie.

De interventies met Life Languages hebben invloed op zowel de werkgerelateerde als de persoonlijke ontwikkeling. Life Languages zorgt voor duidelijkheid in de communicatie op persoonlijk, team- en leiderschapsniveau. Daarnaast stimuleert het de positieve omgang met jezelf en de ander, omdat communicatie alleen dan effectief is. Life Languages™ kent verder een aantal belangrijke voorspellende elementen voor je eigen en andermans communicatie en acties. De combinatie van zelfinzicht en inzicht in anderen, maakt Life Languages™ ook heel geschikt voor teamontwikkeling.

‘Als je tegen iemand praat in een taal die hij begrijpt, dan gaat dat naar zijn hoofd. Maar als je iemand toespreekt in zijn eigen taal, dan gaat dat naar zijn hart’ – Nelson Mandela

Hoe werkt Life Languages™?

Een Life Languages profiel raakt mensen, omdat ze zichzelf herkennen. Het sluit ook aan bij hun eigen woorden en acties, als beschreven in de  7 levenstalen, waarvan er meestal 2 à 3 van nature sterk zijn ontwikkeld. Life Languages maakt mensen daardoor ook effectiever in de communicatie. Die effectiviteit wordt bereikt door snelle herkenning van de behoeftes en drijfveren van jezelf en de ander via de woorden die je hoort en daden die je ziet. De relatie tussen woorden, acties behoeftes en drijfveren wordt gelegd via de in deze methode beschreven onbewuste (filter-) vragen die ieder mens beantwoord wil hebben. Hieronder volgt een overzicht:

De communicatiesleutels van de 7 Life Languages

Aard taal

Naam taal

Filter

Behoefte van anderen

Drijfveer

Krachtigste eigenschap

Kinetisch

Mover

Wat is je beweegreden?

Actie en congruentie

Innoveren

Moed

Kinetisch

Doer

Doe jij jouw deel?

Actie en waardering

Afronden

Betrouwbaarheid

Emotief

Influencer

Hebben we contact?

Bevestiging en verbondenheid

Aanmoedigen

Enthousiasme

Emotief

Responder

Ben jij echt begaan?

Aanvaarding en gehoord en begrepen worden

Anderen beschermen en naar de zin maken

Compassie

Cognitief

Shaper

Wat is je plan? Past wat jij zegt in mijn plan?

Steun en overeenstemming met eigen plan

Leiding geven

Geduld met het plan

Cognitief

Producer

Heb je je leven op orde?

Waardering en weloverwogen geschenken

Beheren en besturen

Vindingrijkheid

Cognitief

Contemplator

Vind ik dit echt interessant?

Onverdeelde aandacht en persoonlijke ruimte

Weten

Loyaliteit

Deze communicatiesleutels laten zien wat je reactievoorkeur is, wanneer je je in je element voelt en dus ook wanneer je moeite hebt met wat je doet/wat er gebeurt. Ze vormen een onmisbare sleutel in het herkennen van leiderschapsstijlen, opbouwen van constructieve (werk-) relaties, vormen van uitgebalanceerde teams en bijvoorbeeld banenkeuze. Ook voor het verbinden aan organisaties en meenemen van mensen in genomen besluiten levert het Life Languages profiel waardevolle informatie op.

Meer over deze methode is te lezen in het boek Communication IQ van de psychologen Fred en Anna Kendall. Ook is informatie te vinden op LifeLanguages.com.

Heeft u vragen over het communicatiesysteem van Life Languages™ of bijvoorbeeld uw eigen communicatiestijl? Of wilt u al een persoonlijk profiel inclusief een bespreking? Neem dan contact op met Ron.

Ervaring

Ron Brummans is Senior Communicationscoach bij Life Languages International. 

Een recente referentie: “Ron Brummans heeft d.m.v. de toepassing van het Life Languages-model een belangrijke bijdrage geleverd aan de teamvorming van de nieuwe Raad van Commissarissen, ontstaan door een fusie van 2 Coöperaties. Vervolgens heeft hij op zeer deskundige wijze deze nieuwe Raad gecoacht bij de ontwikkeling van een heldere en bestendige toezichtstrategie. Bij beide processen heeft Ron scherp inzicht getoond in de voorliggende situaties en het op positieve en constructieve wijze in gezet.”

NEEM CONTACT OP

Heeft u naar aanleiding van de informatie en/of de aangeboden dienstverlening nadere vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen en uw vragen bespreken. Op die wijze kunnen we samen nagaan of er een match is tussen uw vraag en wat ik daarin zou kunnen betekenen.