voor Bestuurders

De toekomst is steeds minder voorspelbaar. Maatschappelijke ontwikkelingen, structuren uit het verleden, niet werkbare leiderschapsstijlen in de eigen organisatie en met een nieuwe generatie mensen die houdt van autonomie: Het vraagt veel van toekomstige leiders. Ze zijn op zoek naar nieuwe inzichten die henzelf en hun organisatie helpen groeien.

Toekomstige leiders zijn bereid om nieuwe leiderschapsstijlen te testen. Ze durven zowel zichzelf als anderen uit te dagen op hun verantwoordelijkheid voor de omgang met anderen binnen en buiten de organisatie.

Executive coach en consultant Ron Brummans is gericht op het ontwikkelen van zelfbewustzijn in communicatie en gedrag bij leiders en teams gericht op het inzetten van effectief en doelgericht leiderschap. De weg daarnaartoe kan uitdagend zijn. Passie en betrokkenheid zijn nodig bij de eigen persoonlijke ontwikkeling en die van de organisatie waarin de leider zich beweegt.

Onder andere de volgende diensten zijn mogelijk:

  • Persoonlijke coaching op communicatie en gedrag
  • Samenstellen en coachen van effectieve teams
  • Trainingen in effectieve communicatie
  • Evaluatie van communicatie- en gedragskenmerken van kandidaat bestuurders
  • (Zelf)evaluatie van teams
  • Teambuilding
  • Samenvoeging van besturen

Werkwijze Ron Brummans

De werkwijze van Ron Brummans is gebaseerd op kijken zonder oordeel en open vragen stellen. Zijn primaire voorkeur in de communicatie is rationeel, terwijl hij vanuit levenservaring ook zijn gevoel en intuïtie meeneemt in zijn waarnemingen en afwegingen.

Ron spiegelt niet alleen, maar daagt ook graag uit. Daarnaast gaat hij met zijn gesprekspartners na welke andere kwaliteiten iemand kan inzetten wanneer de situatie daarom vraagt. Hij werkt aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn als basis voor ontwikkeling van doeltreffende communicatie en gedrag.

Ook met teams werkt hij op basis van wat wordt gezegd en gedaan aan wederzijdse herkenning en erkenning van ieders persoonlijke kwaliteiten zodat deze optimaal worden benut. Het uiteindelijke doel is de samenstelling van gebalanceerde teams waarmee de organisatie haar doelen beter weet te bereiken en haar uitdagingen soepeler kan opvangen.

Praktijkvoorbeelden

Casus 1: profielen bestuurders van fuserende organisatie

“De vraag bereikte mij vanuit de Raad van Commissarissen of twee directieleden van twee fuserende organisaties samen de nieuwe organisatie zouden kunnen gaan leiden. Daarop ben ik eerst met de bestaande directies nagegaan wat voor type leiderschap de nieuwe organisatie nodig had. Vervolgens heb ik met beide kandidaat bestuurders gesprekken gevoerd over hun persoonlijke eigenschappen in communicatie en gedrag en over hun affiniteit met de verschillende aandachtsgebieden. Daaruit volgde een zowel vakinhoudelijk als persoonlijke profiel van de individuen en het team.

Naar volle tevredenheid van beide kandidaat bestuurders ontstond een helder inzicht in de persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten en uitdagingen, de diversiteit en complementariteit, de persoonlijke en onderlinge valkuilen en de noodzakelijke follow up (behoefte aan opleiding, training en coaching).”

Casus 2: coaching en herstructurering leiderschap in familiebedrijf

“In de directie van een familiebedrijf ontstond door allerlei oorzaken onenigheid tussen de twee familieleden die het bedrijf runden. Er was sprake van onduidelijkheid over het leiderschap, over de aansturing, over de informatiebehoefte en dergelijke. Door middel van persoonlijke coaching en herstructurering van de onderneming is duidelijkheid gebracht naar beide familieleden en helderheid over het leiderschap.

In de persoonlijke coaching is via diverse gesprekken met ondersteuning van onder meer een Life Languages-communicatieprofiel duidelijk geworden wat de voorkeuren in communicatiestijlen waren en waardoor de onderlinge communicatie op enig moment steeds minder goed liep. Ook over de leiderschapsstijl en de daaruit volgende uitdagingen ten opzichte van de onderneming ontstond duidelijkheid. Verder is met de ondernemer naast een nieuwe stip op de horizon en de weg daarnaartoe bepaald.”

NEEM CONTACT OP

Heeft u naar aanleiding van de informatie en/of de aangeboden dienstverlening nadere vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen en uw vragen bespreken. Op die wijze kunnen we samen nagaan of er een match is tussen uw vraag en wat ik daarin zou kunnen betekenen.