Blog Ron Brummans - Loopbrug - Ben Tiggelaar - de epidemie en de spiegel

Communicatie met de externe toezichthouder: Ja hoe dan?

Gisteren 16 juni 2020 samen met Evelien Vlastuin een artikel over communicatie met de AFM toezichthouder geplaatst in het blad Accountancy van morgen. Onderwerp is communicatie met de externe toezichthouder. Regelmatig horen Evelien Vlastuin en ik dat gesprekken met de externe toezichthouder lastig zijn. Als dergelijke gesprekken als lastig wordt ervaren dan gaat dat vaak in de eerste plaats over jezelf. Vraag je dus altijd af hoe je het gesprek instapt, met welke vragen en (voor)oordelen je het gesprek in stapt en wat je uit het gesprek wilt halen. Hierbij het artikel:

Een AFM-er is ook een mens!

De accountancysector ligt (nog steeds) onder een vergrootglas. Vele rapporten en analyses zijn over de sector heen gekomen. Een van de aangekondigde wijzigingen is een inniger contact met de AFM. Dit zal voor een aantal kantoren een verandering vragen in hun benaderingswijze van extern toezichthouders, constateren voormalig toezichthouders Evelien Vlastuin en Ron Brummans.

Vanuit onze adviesopdrachten horen we vaak dat er met de toezichthouder niet te praten is. Dit is echter onjuist, maar vraagt wel een inspanning van uw kant. Het rendement van die inspanning kan echter groot zijn!

Als voormalig DNB/AFM-toezichthouders weten we als geen ander dat de communicatie met extern toezichthouders een vak apart is. Vaak loopt de communicatie stroef en hebben we verschillen van inzicht onnodig zien escaleren, mede door een verdedigende houding. Dit is onnodig en helpt niet om de toezichthouder mee te nemen in je visie. Om je relatie met AFM kun je niet heen. Je moet dus met ze verder. Veel gesprekken gaan ogenschijnlijk alleen over inhoud, maar tegelijkertijd wordt een groot deel van het gesprek bepaald door je eigen filters en (on)bewuste mindset naar de ander. Aandacht hiervoor kan goede resultaten brengen.

Wat werkt dan wel?

 1. AFM en accountancysector hebben hetzelfde doel
  Ook al ervaart u dat misschien niet zo, zowel AFM als u willen een goed geleverde dienst en een gezonde sector die de verwachtingen waarmaakt. Natuurlijk kunt u van mening verschillen met de AFM over hoe dit moet gebeuren, maar u heeft beide hetzelfde doel.
 1. Luister goed en onderzoek de vraag achter de vraag
  We merken dat veel gesprekken met de AFM onnodig stroef lopen, omdat er niet goed geluisterd wordt. Als u ergens op bevraagd wordt, laat uw verdedigende houding dan los en vraag door. Welke zorgen heeft de AFM en waarom? Als u dit oplost, is de zorg dan weg? Vaak levert dit doorvragen een vollediger beeld op.
 1. Wees nieuwsgierig
  Een nieuwsgierige houding naar hoe ze naar uw onderneming kijken, wat ze zorgen baart, wat ze goed zien gaan en waar ze twijfels over hebben kan u nieuwe inzichten geven. De AFM heeft diepgaande inzichten in de sector. Vraag of ze deze indrukken met u willen delen.
 1. Een AFM-er is ook een mens
  De belangrijkste tip is toch wel: een AFM-er is ook een mens! Een geschil mag er zijn en u hoeft de AFM niet naar de mond te praten. Toch zien we regelmatig dat relaties verharden door uitspraken richting de AFM die van weinig respect voor de persoon aan tafel getuigen. U kunt van mening verschillen, maar behandel de toezichthouder als een gelijkwaardige gesprekspartner.

Dit lijken open deuren. Veel bestuurders zullen denken “dat doe ik al”. Die bestuurders hebben onze tips niet nodig. Toch zien we dat veel ondernemingen een stroeve relatie hebben met de externe toezichthouder. Wij vinden dat jammer en het doet de sector tekort. De sector heeft al vele stappen gezet. Als de AFM en de sector elkaar (nog) meer vinden, dan is er veel goeds mogelijk!

Gepubliceerd via het blad Accountancyvanmorgen door Evelien Vlastuin en Ron Brummans 

Deel dit bericht:

Aanmelden nieuwsbrief

Maximaal 6 keer per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht met nieuwe artikelen, nieuws en agenda-items. Deze zal gaan over leiderschap en communicatie, intern toezicht, extern toezicht of aansturen van ondernemingen in relatie tot communicatie en gedrag.