voor commissarissen

Commissarissen en toezichthouders doen hun werk in een uitdagende tijd. De omgeving verandert razendsnel. Ze komen maar een beperkt aantal keren per jaar bij elkaar. Die beschikbare tijd is vaak de bepalende factor.

Zijn ze effectief zijn als team? Als individu? Worden ze goed geïnformeerd? Zien en begrijpen ze de belangrijkste kansen en risico’s van de organisatie? Is het team voldoende divers? Is de bestuurder open? Deelt hij/zij met hen de grootste zorgen? Zijn diens strategische keuzes de juiste? Hoe houden ze daar toezicht op? Waar begint besturen en houdt toezicht op? Allemaal vragen waar effectieve communicatie aan ten grondslag ligt.

De Raad van Commissarissen dan wel Raad van Toezicht komt in normale omstandigheden maar beperkt bijeen. Elkaar goed leren kennen is dan een uitdaging. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor hun effectiviteit. Bovendien worden commissarissen/ toezichthouders geconfronteerd met de gevolgen – ook persoonlijk – als de Raad haar werkzaamheden niet goed uitvoert. Luisteren en kijken zijn belangrijke instrumenten. Open communicatie – ook met de bestuurder – is fundamenteel. Communicatie op de inhoud is waar iedereen in de bestuurskamer de voorkeur aan geeft. Dat is veilig. Wat wordt er echter niet gezegd? Waar willen de teamleden het niet over hebben?

Juist die onuitgesproken vragen en afwegingen bepalen vaak de dynamiek in de bestuurskamer. Met als mogelijk resultaat veel miscommunicatie. Belangrijke inzichten, vergeten perspectieven en misverstanden tussen commissarissen onderling en met bestuurders komen dan niet op tafel.

Individuele (kandidaat)commissarissen kunnen terecht voor onder andere coaching en training op:

  • het vinden van een eigen effectieve communicatiestijl;
  • het herkennen van perspectieven van anderen;
  • het combineren van de rollen sparringpartner en toezichthouder;
  • advisering over  effectieve communicatie.

Teams van commissarissen en toezichthouders kunnen Ron Brummans inschakelen voor onder andere:

  • boardevaluaties;
  • selectie van bestuurders
  • omgaan met externe toezichthouders;
  • governance vraagstukken;
  • teambuilding.

Werkwijze Ron Brummans

De werkwijze van Ron Brummans is gebaseerd op kijken zonder oordeel en open vragen stellen. Ron spiegelt niet alleen, maar brengt andere gezichtspunten in. Ook gaat hij na welke andere kwaliteiten iemand kan inzetten wanneer de situatie daar om vraagt. Hij werkt via zelfbewustzijn toe naar doeltreffende communicatie en gedrag.

Vanwege de specifieke kenmerken van Raden van Commissarissen en -Toezicht zijn zorgvuldigheid, nuance en strategie drie gebruikelijke aspecten die extra de nadruk krijgen. Heldere to the point-communicatie is het resultaat.

Praktijkvoorbeeld

Casus 1: Toezichtaanpak voor RvC

“Een organisatie had een nieuwe strategie gekozen en wilde die gaan implementeren. De vraag van de Raad van Commissarissen was hoe toezicht te houden op het proces van implementatie en uitvoering. Door middel van het identificeren van de onderdelen van de strategie waar het bestuur moeite mee zou hebben, en van de kwaliteiten van het bestuur die daarin een rol speelden, is een specifieke toezichtaanpak gedefinieerd waarmee de Raad haar toezicht op de strategie meer expliciet ging uitvoeren.”

Casus 2: Verbeterde communicatie tussen RvC en bestuurder

“Een Raad van Commissarissen worstelde met de onderlinge communicatie en de communicatie met de bestuurder. Ze merkten dat ze elkaar niet hoorden en of begrepen, waardoor onnodig lange discussie werden ervaren. Enkele commissarissen hanteerden een relatief scherpe toon die maakte dat andere commissarissen en ook de bestuurder zich niet gehoord voelden c.q. hun argumenten niet voldoende erkend zagen. Hiertoe werd zelfevaluatie ingericht. Deze werd gericht op communicatie en gedrag, met eerst individuele gesprekken over de eigen preferente communicatiestijl en gedrag.

Daarna volgde een collectieve sessie waarin de leden zich vanuit hun eigen communicatiestijl opnieuw aan elkaar introduceerden. Hierdoor werd duidelijk dat de scherpte en het relatieve ongeduld van sommige commissarissen alles te maken had met henzelf en hun verschillen qua communicatiestijl met de bestuurder. Het resultaat was meer rust en wederzijds begrip en waardering voor onderlinge verschillen. Dit heeft ertoe geleid dat de vertrouwensband met de bestuurder intenser is geworden en eerder de vraag achter de vraag kan worden gesteld, en non-verbale reacties bij elkaar benoemd kunnen worden, waardoor vergaderingen constructiever en efficiënter verlopen.”

NEEM CONTACT OP

Heeft u naar aanleiding van de informatie en/of de aangeboden dienstverlening nadere vragen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen en uw vragen bespreken. Op die wijze kunnen we samen nagaan of er een match is tussen uw vraag en wat Ron daarin zou kunnen betekenen.